Item - Installationsförvaltning

Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum? Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.

Tidigare gällande lag om civilt försvar har sedan den 1 september 2006 ersatts med lag om skyddsrum 2006:545 samt förordningen om skyddsrum 2006:638.

Här beskrivs kraven på kommunen ansvar för befolkningsskydd, det vill säga skyddsrum. Tidigare var det länsstyrelsens uppgift att kontrollera att de skyddsrum som finns hålls i skick och att nya byggs på rätt sätt. Denna tillsyn ligger numera på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket). Underhåll Ansvaret för att underhålla skyddsrummet åligger enligt lagen om civilt försvar 6 kap 12 § ägaren av den fastighet där skyddsrummet är beläget. Med underhåll menas att man ser till att skyddsrummet bibehåller den standard det hade då det var nybyggt eller den standard det fått med anledning av olika moderniseringar. Kontroll över att detta ansvar efterlevs utövas av MSB.

Besiktning av skyddsrum MSB ansvarar för tillsynen och utbildning/godkännande av besiktningsmän samt planering av besiktningsverksamheten. Besiktningsmännen genomför besiktning av skyddsrummet vart tionde år och i god tid innan kontrollen blir fastighetsägaren informerad, för att ge tid att ställa i ordning skyddsrummet inför kontrollen. Utförd kontroll av skyddsrummet redovisas i ett besiktningsutlåtande som tillsänds fastighetsägaren.

I utlåtandet redovisas eventuella brister i tre grupper

  • U-åtgärder är fel som beror på bristande underhåll och som bekostas av fastighetsägaren.
  • E-åtgärder är fel som inte beror på bristande underhåll och som bekostas av staten.
  • K-åtgärderna är så kallade "kvarstående åtgärder" och ska åtgärdas vid ett senare tillfälle.

Vi är behjälpliga i att åtgärda dessa eventuella brister.

Kontakta oss

Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum? Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.

Tidigare gällande lag om civilt försvar har sedan den 1 september 2006 ersatts med lag om skyddsrum 2006:545 samt förordningen om skyddsrum 2006:638.

Här beskrivs kraven på kommunen ansvar för befolkningsskydd, det vill säga skyddsrum. Tidigare var det länsstyrelsens uppgift att kontrollera att de skyddsrum som finns hålls i skick och att nya byggs på rätt sätt. Denna tillsyn ligger numera på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket). Underhåll Ansvaret för att underhålla skyddsrummet åligger enligt lagen om civilt försvar 6 kap 12 § ägaren av den fastighet där skyddsrummet är beläget. Med underhåll menas att man ser till att skyddsrummet bibehåller den standard det hade då det var nybyggt eller den standard det fått med anledning av olika moderniseringar. Kontroll över att detta ansvar efterlevs utövas av MSB.

Besiktning av skyddsrum MSB ansvarar för tillsynen och utbildning/godkännande av besiktningsmän samt planering av besiktningsverksamheten. Besiktningsmännen genomför besiktning av skyddsrummet vart tionde år och i god tid innan kontrollen blir fastighetsägaren informerad, för att ge tid att ställa i ordning skyddsrummet inför kontrollen. Utförd kontroll av skyddsrummet redovisas i ett besiktningsutlåtande som tillsänds fastighetsägaren.

I utlåtandet redovisas eventuella brister i tre grupper

  • U-åtgärder är fel som beror på bristande underhåll och som bekostas av fastighetsägaren.
  • E-åtgärder är fel som inte beror på bristande underhåll och som bekostas av staten.
  • K-åtgärderna är så kallade "kvarstående åtgärder" och ska åtgärdas vid ett senare tillfälle.

Vi är behjälpliga i att åtgärda dessa eventuella brister.

Kontakta oss

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK